Tjänster

KINESIOLOGI

Kinesiologi är Friskvårdsmedicin

 

Inom friskvårdsmedicin arbetar vi med friskvård för att optimera funktionen i både rörelseapparaten (muskler, leder) och vår inre fysiologi (matsmältning, hormonsystem, immunförsvar, mm).

Kinesiologi är en neurofysiologisk kroppsterapi utvecklad av amerikanska kiropraktorer, med rötter i 1800-talets medicinska gymnastik och traditionell kinesiologi (rörelseläran) från Sverige.

Inom kinesiologi och friskvårdsmedicin behandlar vi inte sjuka människor som har olika sjukdomar - Vi arbetar med friska människor som inte mår bra.

Användningsoråden:

- Mental kinesiologi

- Migrän

- Kemiskobalans - Kost- och näringsbehov samt intoleranser

- Strukturella problem

- Depression, sorg, nedstämdhet

AKUPRESSUR/STRESSTERAPI

 

Akupressuren har sitt ursprung i orientalisk medicin. Den har utvecklats ur traditionell kinesisk medicin (TKM), taoistisk filosofi, japansk tryckteknik och västerländsk psykologi.

I kroppen har vi olika cirkulationssystem t.ex blodomloppet och nervsystemet. Grundtanken i TKM är att livsenergi, Qi, följer bestämda banor, även kallade meridianer.

Behandlingen brukar upplevas som mycket behaglig och avstressande. Klienten ligger på en behandlingsbrits med kläder på sig och eventuellt en filt över sig. Akupressören behandlar sedan akupunkturpunkter med tryck istället för nålar.

Terapeuten ger även råd och anvisningar om vad du själv kan göra för att må bättre.

Användningsområden: Akupressur kan ge hjälp och lindring vid t ex

 

- Olika tillstånd med smärta.

- Beroendeproblem t.ex. med socker, mat, kaffe och tobak. Ätstörningar, stress, oro och nedstämdhet.

- Förändring av beteenden

- Trauma

- Sorg

- Allergi, astma och andningsproblem.

- Tinnitus, trötthet och yrsel.

- Ögon, öron och halsproblem.

- Muskelvärk, ryggsmärtor och ledproblem.

 

KBT - KOGNITIV BETEENDE TERAPI

 

Kognitiv beteende Terapi är en forskningsbaserad terapiform där vi utgår från vad som fungerar hos klienten till att genom beteendeinriktade åtgärder aktivera och göra konkreta förändringar av mindre funktionella beteenden för att uppnå uppsatt mål. Inom KBT utgår vi från att utvecklingen av personliga resurser och personlig sårbarhet påverkas av psykologiska, biologiska och sociala faktorer. Betenden är det jag tänker, känner och gör och orsaksriktningen är inte given. Därför går vi in på djupet för att se var i kedjan förändringen måste ske för att förändra det mindre funktionella beteendet. 

KBT som terapiform är framgångsrik vid bla. :

 

- Ångest

- Ängslighet/Oro

- Stress

- Självskadebeteende

- Ätstörningar

- Fobier

- Svartsjuka

- Missbruk

-Tvångstankar

REIKI - ENERGI HEALING

 

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle.

 

Precis som vårt blodomlopp behöver vår livsenergi ett jämnt flöde genom vår kropps energicentrum, även kallat Chakran för att vi skall må bra. Av olika själ kan obalans eller blockeringar i våra Chakran uppstå och detta kan ge utlopp i olika dysfunktionella beteenden och fysiska besvär. Genom kanaliserad Universell energi balanseras energibalansen och läkningsprocessen uppstår. Genom att lokalisera var din blockering sitter och tillsammans med ett ändrat beteende mönster kan du alltså förändra din hälsa. Reiki i dess nuvarande form är den mest erkända och utbredda healingformen i västvärlden men kommer ursprungligen från Japan med kinesisk medicin som grundfilosofi.

En standard behandling är 55min lång. Vi första tillfället avätts 90-120min.  Som ny klient rekomenderar vi 3 behandlingar för bästa resultat.

BIOMAGNETISM - MAGNET TERAPI

 

Biomagnetism ingår i begreppet magnetbehandlingar, eller frekvensmedicin, och är en metod baserad på de effekter som starka magneter utövar på kroppen.

Biomagnetism upptäcker, definierar, mäter och korrigerar avvikande pH-värden i kroppen och kan på detta sätt avslöja och platsbestämma närvaron av patogena mikroorganismer; virus, bakterier, svamp och parasiter.

 

Biomagnetism är en metod för både diagnostik och behandling.

Diagnostik:

Diagnos och behandling med Biomagnetism kan kombineras med alla slags förekommande behandlingsmetoder.

Behandling: Starka magneter appliseras (1.000 – 20.000 gauss) på olika ställen på kroppen med kläderna på.

Behandlingstiden för biomagnetism är ca 55 minuter och i regel behövs det tre behandlingar eller mer.

LIFE COACHING

 

Life Coaching handlar om förändring. Tillsammans går vi in på djupet om vad som är viktigt för Dig och varför. Tillsammans gör vi en lägesrapport för att skapa en karta och resrutt över vart du är idag, var du vill vara och hur du skall ta dig dit. Längst vägen är jag stödet på Din resa mot att skapa den livskvalitén du vill ha! 

- Coaching handlar om att frigöra dina inre resurser, att vidga perspektiven och att hitta nya vägar.

 

Life Coachning berör frågor i livet och frågor om livet:

 

- Vill du växa som människa?

- Vill du stärka din självkänsla?

- Vill du få bättre balans i livet?

- Står du inför vägval i livet?

- Vill du utveckla dina relationer?

- Känner du sorg eller oro?

- Vill du skapa ny inspiration i livet/arbetslivet?

- Vill du minska stress och öka ditt välbefinnande?

- Behöver du hjälp att sätta mål, fokusera på dina mål, nå dina mål?

Copyright @ All Rights Reserved